Rocket Model

Raketový model týmového výkonu

Využití Rakétového modelu™ při rozvoji týmu

Způsob využití Raketového modelu© (RM) vychází především z cílů vedení společnosti o směřování týmů a aktuálních týmových potřeb. Ve stávajících týmech se doporučuje začít aktivitou Dotazník týmové práce TAS-II, který slouží k vyhodnocení silných stránek a oblastí pro rozvoj ve fungování týmu - na základě výsledků a cílů týmu se následně sestaví harmonogram dalších aktivit.
Vzhledem k citlivému obsahu některých aktivit a zajištění jejich úspěšnosti doporučujeme vždy účast nezávislého externího facilitátora. Externí dodavatel služby by měl znát Raketový model© a měl by mít rozsáhlé zkušenosti s personálním poradenstvím, individuálním i skupinovým koučováním. Úkolem facilitátora je nejen zajistit úvodní briefing a hladký průběh týmových aktivit, ale na začátku seznámit odpovědného manažera s celým modelem a projednat s ním jeho pohled na fungování týmu. Následná spolupráce s týmem by měla zahrnovat i metody týmového koučování, které umožní týmu mj. samostatně pracovat na rozvojových tématech.

 

Níže znázorňujeme rámcový průběh systematického týmového rozvoje s využitím RM:

 

 vyuziti RM graf

Termíny workshopů

 

Připravujeme termíny na 2. pololetí 2017.
Případní zájemci se mohou průběžně hlásit
ZDE

 

The Rocket popis small

 

Aktuální termíny:

 

23. 11. 2017

7. 12. 2017