Rocket Model

Raketový model týmového výkonu

Dotazník týmové práce TAS–II

TAS-II je online dotazník, který umožňuje mapovat schopnost týmů dosahovat co nejlepších výsledků. Dotazník měří základní faktory, které rozhodují o výkonnosti týmu. Výsledek dotazníkového šetření poskytuje důležité informace o týmu a definuje oblasti, na kterých by tým měl společně s vedením pracovat.
Jelikož výsledky mají kvantitativní charakter, TAS-II může týmu poskytnout benchmarkové údaje. Vyplnění dotazníku trvá jen 10 minut, takže TAS-II ušetří spoustu času ve srovnání s týmovým interview nebo jinými metodami sledující výkonnost, úroveň spolupráce a kulturu v týmu. TAS-II je anonymní, takže prostřednictvím něj lze získat zpětnou vazbu i od členů týmu, kteří by si během interview dávali pozor.

TAS-II je vhodné využít v těchto situacích:

• Potřeba zefektivnění spolupráce v týmu
• Lídr potřebuje určit příčiny konfliktu v týmu nebo ve skupině.
• V případě, že stávající tým potřebuje identifikovat své silné a slabé stránky.
• Lépe porozumět aktuální dynamice v týmu.
• Chceme-li nastartovat atmosféru pozitivní komunikace a vstřícnosti v týmu s cílem zvýšení výkonnosti.

Potřebný čas k vyplnění: 10 minut

Aktivita před vyplněním dotazníku: 15 minut. Každý účastník si před vyplněním dotazníku stáhne e-book: Raketový model - budování vysoce výkonných týmů a přečte si jej. Již tato aktivita účastníků přispívá k uvědomění si důležitostí znalostí a chování, které přispívají k týmové spolupráci.

Způsob využití dotazníku TAS-II vždy domlouváme s vedením společnosti a odpovědným manažerem v souvislosti s kontextem, ve kterém se tým nachází.

Termíny workshopů

 

Připravujeme termíny na 2. pololetí 2017.
Případní zájemci se mohou průběžně hlásit
ZDE

 

The Rocket popis small

 

Aktuální termíny:

 

23. 11. 2017

7. 12. 2017