Rocket Model

Raketový model týmového výkonu

Jaké jsou rozdíly mezi skupinami?

Termíny tým a skupina se často zaměňují, avšak mezi těmito dvěma pojmy existují rozdíly.
Týmy definujeme jako seskupení od 3 do 25 osob, přičemž platí, že tito lidé:
• mají společné cíle,
• vzájemně spolupracují,
• mají společné vedení (lídra),
• nesou společnou odpovědnost za výkon,
• vnímají se jako součást týmu se společnými cíli a společným osudem.

Tato definice týmů je částečně odlišná od běžné definice, a to ve třech oblastech. Zaprvé, podle této definice dyády nejsou týmy. Dynamika mezi jakýmikoli dvěma lidmi je mnohem jednodušší než dynamika mezi třemi a více lidmi. Zadruhé, tato definice předpokládá, že lidé sdílejí určitý "mentální model" o týmech, do kterých patří. Jinými slovy, vnímají se jako členové určitého týmu a mají tendenci interpretovat skutečnost stejným nebo podobným způsobem. A zatřetí , týmy jsou většinou dost malé - běžně mají méně než 25 lidí. Větší skupiny se sice nazývají týmy (např. Profesionální tým v americkém fotbale), ale ve skutečnosti jde mnohdy o skupiny složené z různých pod - týmů (útočná jednotka, obranná jednotka atd.). Typickým příkladem týmu je posádka komerčního letu, zásahová jednotka hasičů, četa vojáků, lidé zodpovědní za vývoj produktu, pracovníci na výrobní změně či tým zodpovědný za výzkum a vývoj. Osoby, které jsou členy těchto týmů sdílejí společné cíle, jsou závislí na pomoci ostatních členů týmu, mají jednotné vedení, společný osud a, což je nejdůležitější, ztotožňují se se svými týmy .

 

Požadavky kladené na lidi vedoucích týmy jsou rozsáhlejší než požadavky kladené na lidi vedoucích skupiny.

 

Skupiny jsou seskupení lidí, které nesdílejí těchto pět charakteristik ve stejné míře jako týmy. Prototypem skupiny může být regionální obchodní tým zodpovědný za prodej pojištění a dalších finančních služeb občanům. V tomto takzvaném týmu má každý obchodní reprezentant vlastní obchodní cíle (např. Celkový obrat, zisk), a to v rámci jisté zeměpisné oblasti. Možnost dosáhnout těchto cílů nezávisí na tom, co dělají ostatní reprezentanti; vždy jde jen o schopnosti jednotlivce a jeho vlastní výkon. Zatímco výkon jednotlivců přispívá k celkovému obratu a zisku regionu, výkon celého regionu je jednoduše součet výkonu každého z obchodních reprezentantů. Pokud chce například regionální manažer zvýšit obrat, může přijmout nových reprezentantů, rozšířit obchodní region, zvýšit ceny, případně změnit produktový mix; pokud by se však snažil dosáhnout, aby reprezentanti těsněji spolupracovaly, nemělo by to žádný vliv na finanční výsledky regionu.
Nechceme tím říci, že lídři hrají pasivní roli v případě, že řídí skupiny. Naopak zdaleka ne! Lídři zodpovědní za skupinu by měly zajistit, aby její členové měli stejnou představu o zákaznících a konkurentech, měli správně schopnosti, zůstali motivovaní, předávali si navzájem informace, měli k dispozici dostatečné zdroje, dosahovali své individuální cíle a dokázali rychle vyřešit své neshody. Porovnejte tyto požadavky na vedení s těmi, které jsou kladeny na hlavního chirurga kardiovaskulárního chirurgického týmu. Hlavní chirurg by měl mnohé z těchto odpovědností, ale navíc by potřeboval zajistit, aby jednotliví chirurgové, anesteziologové, operační sestry a ošetřovatelé sdíleli společné cíle, spolupracovali, používaly společné pracovní procesy, dokázali si hladce odevzdat práci, sdílely společné směřování a byli ztotožněni se svým týmem, když do pacientů vkládají stenty a kardiostimulátory. Takže požadavky kladené na lidi vedoucích týmy jsou rozsáhlejší (a tím pádem i náročnější na zvládnutí) jako požadavky kladené na lidi vedoucích skupiny.

Termíny workshopů

 

Připravujeme termíny na 2. pololetí 2017.
Případní zájemci se mohou průběžně hlásit
ZDE

 

The Rocket popis small

 

Aktuální termíny:

 

23. 11. 2017

7. 12. 2017